Увеличете продуктивността

с Ваша собствена стратегия за поддръжка

Независимо какво произвеждате, гарантирането на максимална надеждност на индустриалните роботи е съществено за крайния финансов резултат. Затова наличието на стратегия за поддръжка, която идеално да подхожда на Вас и специфичните ви потребности, е от изключително значение.

Ние от АТРИ Роботикс

предлагаме пълна гама от персонализирани решения

които да ви осигурят тази гъвкавост – сервизно обслужване, което Ви помага да увеличите интервалите между възникването на неизправности и да намалите скъпите престои.

  • Сервизна реакция – установяване и решаване на проблема онлайн (по телефон, чрез социални мрежи и приложения за комуникация) или на място.

За да се намали времето на престой при извънредни ситуации, сервизните услуги на АТРИ Роботикс могат да се добавят към всяко от стандартните ни споразумения за услуги, гарантиращи бърза реакция и извършване на ремонтните работи от нашите сервизни инженери, преминали обучение от производителите на оригинално оборудване.

Специални споразумения за поддръжка на място при повреди могат също така да бъдат комбинирани с всеки от нашите стандартни договори за превантивна поддръжка, резервни части или прогнозна поддръжка.

Нашият сервизен отдел ще се радва да обсъди нашето приложение с Вас и да определи най-добрия план за поддръжка, за да отговори на вашите изисквания.

2021 © a3robotics

Уеб дизайн и разработка: SIWEB Studio